indirect-1
Servicii de consultanta privind salarizarea, intocmirea actelor de personal si elaborarea cadrului legal de desfasurare a activitatii:

  • Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca si modificarilor intervenite in REVISAL;
  • Stabilirea obligatiilor fiscale aferente salariatilor si intocmirea declaratiilor si ordinelor de plata pentru virarea impozitelor catre stat;
  • Intocmirea de adeverinte de vechime, decizii, etc.;
  • Calculul concediilor medicale, concedii odihna;
  • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare la administratia financiara, casa de asigurari sociale de sanatate, casa de pensii, somaj, etc.;
  • Administrarea tichetelor de masa;
  • Consultanta in recrutarea si selectia de personal;
  • Actualizarea electronica a registrului de evidenta a salariatilor;
  • Asiguram medicina muncii si control psihologic pentru angajati.