indirect-1Actualul sistem contabil este in schimbare si modificarile legislative in domeniul contabilitatii impuse de implementarea standardelor internationale necesita personal calificat, cu experienta. Corectitudinea informatiilor din contabilitate ofera posibilitatea cunoasterii situatiei reale a firmei si luarea deciziilor in timp real, cat si siguranta dvs. personala.

Servicii contabile – contabilitatea este o activitate esentiala, cu rol permanent pentru activitatea oricarei societati. EXPERT CONT SERV este o firma contabilitate din Bucuresti, un partener responsabil, competent si profesionist, in toate serviciile contabile oferite: Inregistrarea documentelor contabile conform prevederilor Legii contabilitatii si a Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene.

 

 

 • Contabilitate financiara si contabilitate de gestiune amanet, productie, turism, achizitii intracomunitare;
 • Asistenta privind organizarea activitatilor de contabilitate primara;
 • Contabilitate primara, intocmirea balantelor de verificare lunare;
 • Intocmire registre de contabilitate obligatorii si jurnale de TVA;
 • Intocmire si contabilitate state de plata, intocmire ordine de plata catre bugetul general consolidat, bugetelelocale sau alta institutie a statului;
 • Intocmire si depunere declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat, CAS, CASS, fondul de somaj,
 • ITM si a altor declaratii fiscale conform legii;
 • Analiza situatiei datoriilor si creantelor conform informatiilor din contabilitate;
 • Asistenta in relatia cu organele de control ale statului privind situatia patrimoniala reflectata in contabilitate;
 • Certificarea bilanturilor anuale;
 • Indosarierea si arhivarea dosarelor de contabilitate;
 • Intocmirea de rapoarte de contabilitate cerute de managementul firmei;
 • Calculul indicatorilor financiari conform informatiilor furnizate de contabilitate;
 • Analiza veniturilor si cheltuielilor; analiza bilant contabil; analiza conturi balanta ;
 • Urmarirea clientilor rau platnici, punctaje privind inregistrarea in contabilitate a datoriilor/creantelor, instiintari de plata, somatii, la cererea managementului firmei;
 • Obtinerea de certificate fiscale de la Administratia Finantelor Publice;
 • Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si semestriale;
 • Analiza rapoartelor contabile, analiza bilantului contabil si a conturilor anuale;
 • Calcularea obligatiilor fiscale si intocmirea documentelor de plata;
 • Intocmirea decontului de TVA, a Declaratiei 112;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • Intocmirea politicilor contabile la nivel de societate;
 • Bilant de lichidare, bilant de divizare si fuziune.

Experienta in domenii: contabilitate achizitii – livrari intracomunitare, contabilitate productie, contabilitate prestari servicii intracomunitare, contabilitate casa amanet, contabilitate casa schimb valutar, contabilitate hotel-restaurant, contabilitate turism, contabilitate comert en-€“gross si cu amanuntul, contabilitate constructii, contabilitate facrmacie, audit fonduri europene, etc.

Servicii de contabilitate, expertiza contabila si audit pentru Fondurile Europene Nerambursabile:

 • Organizare si asigurare sistem informational pentru evidenta contabila a proiectelor;
 • Evidenta cheltuielilor eligibile conform proiectului;
 • Rapoarte financiare pe toata durata implementarii proiectului;
 • Supravegherea deschiderii, reconcilierii si inchiderii conturilor;
 • Inregistrarea operatiunilor in contabilitatea proiectului;
 • Verificarea cererilor de prefinanatere si a cererilor de rambursare;
 • Auditul intern al contabilitatii proiectului.