Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

EXPERT CONT SERV  respecta confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră. Această Informare privind confidențialitatea datelor vă face cunoscute principiile în acord cu care prelucrăm datele personale colectate atunci când vizitati site-ul nostru sau când ne contactactați pentru a trimite o reclamatie sau pentru a ne propune o colaborare.

Scopul website-ului

Website-ul  contabilexpert.ro prezintă informații generale despre EXPERT CONT SERV și serviciile pe care le oferim. Acest website este public, putând fiind accesat de oricice este interesat de activitatea noastră. Prin urmare, putem primi sau colecta informații despre dumneavoastră, chiar dacă între noi nu există nicio relație de natură contractuală.

De asemenea, putem folosi datele personale pe care ni le trimiteți prin fereastra de contact, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Date personale înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă .

S.C. EXPERT CONT SERV prelucrează datele personale pe care le colectează cu respectarea dispozițiilor și principiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și sub numele Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Când vizitați website-ul nostru, nu se colectează informații cu privire la o persoană fizică identificabilă precum nume, prenume, adresă, număr de telefon, fax, adresă de e-mail, etc – decât dacă ne furnizați date personale în secțiunea ”contact”.

Prin vizitarea site-ului nostru se pot colecta în mod automat anumite date care nu permit identificarea unei persoane fizice precum adresa/adresele dinamice sau statice de IP ale dispozitivelor pe care le folosiți, locatia geografica, tipul si versiunea navigatorului (browser-ului), sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina și caile de navigare ale site-ului furnizorul de servicii de internet, și alte informații  similare pe care le folosim pentru a îmbunătăți atractivitatea website-ului sau pentru a răspunde atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

Datele care nu permit identificarea unei persoane fizice sunt utilizate pentru a îmbunătăți designul și conținutul website-ului nostru. Când folosim date care nu permit identificarea unei persoane fizice nu putem trage nicio concluzie cu privire la vizitatorii website-ului nostru.

Datele personale, pe care le colectăm atunci când ne contactați pentru a trimite un comentariu/intrebare/oferta sau cerere de servicii le folosim doar în scopul pentru care ne-au fost furnizate.

De asemenea, putem folosi adresele de e-mail din baza noastră de date pentru a trimite comunicări de marketing, precum felicitări, scrisori informative, prezentări de evenimente, invitații. E-mail-urile, care intră în categoria comunicărilor de marketing vor fi trimise întotdeauna cu un mesaj de informare privind opțiunea de dezabonare pe care o are destinatarul.

S.C. EXPERT CONT SERV nu vă va contacta în alte scopuri, decât dacă solicitați expres acest lucru, și nici nu va divulga, transmite, închiria sau vinde datele dumneavoastră personale unor terți, decât dacă avem consimțământul personei vizate în acest scop sau dacă avem obligația legală de a transmite aceste date.

Website-ul nostru conține/nu contine linkuri către aplicația YouTube sau către website-uri ale unor organizații terțe. S.C. EXPERT CONT SERV nu are niciun control asupra informațiilor colectate de către terți, prin urmare vă recomadăm să consultați politicile sau informările acestora cu privire la confidențialitatea datelor.

Browser-ul pe care îl folosiți poate de asemenea colecta anumite informații cu privire la website-urile vizitate pentru a furniza reclame pentru bunuri și servicii care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Pentru mai multe informații cu privire la acest aspect, vă recomandăm să consultați politicile privind confidențialitatea datelor ale navigatoarelor utilizate și să ajustați setările privitoare la confidențialitate în funcție de preferințe.

Website-ul nostru folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de navigare. Pentru informații detaliate cu privire la politica noastră de cookie-uri, precum și modul în care acestea pot fi dezactivate, vă rugăm să consulatați Politica de cookie-uri.

S.C. EXPERT CONT SERV respectă o serie de politici, proceduri și practici care să permită stocarea informațiilor în format electronic sau fizic în mod sigur și care să prevină orice acces, modificare sau transmitere neautorizate de date personale.

În egală măsură, solicităm terților furnizori de facilități de stocare a datelor să adopte măsurile necesare pentru o securizare adecvată a datelor. Toți partenerii, angajații, furnizorii de servicii care au acces la date și informații cu caracter confidențial sunt ținuți să respecte obligația de confidențialitate și să nu divulge aceste date decât dacă există un temei legal în acest scop, care prevalează intereselor sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Drepturile persoanei vizate din partea EXPERT CONT SERV:

 1. Dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date personale care o privesc.
 2. Dreptul de acces la datele prelucrate și la următoarele informații:
 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date personale vizate;
 • dreptul de a ne solicita rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării datelor personale sau a dreptul de a vă opune prelucrării;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau urmează să le fie divulgate datele cu caracter personal, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 • perioada de stocare a datelor cu caracter personal, acolo unde este posibil, sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

3.Dreptul la rectificarea datelor personale inexacte care o privesc.

4.Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • persoana vizată se opune în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.

5.Dreptul la restricționarea prelucrării într-unul din următoarele cazuri:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală.

6. Dreptul la portabilitatea datelor în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

7. Dreptul de a se opunen prelucrării datelor personale inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

8.Dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale

 

Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor personale

Datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră vor fi utilizate în scopurile specificate în această Informare privind confidențialitatea datelor.

În funcție de relațiile pe care le avem cu dumneavoastră, putem folosi datele dumneavoastră personale în scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

 1. În cadrul procesului contractual rezultant al încheierii de contracte între societatea noastră și terțele societăți pe care le reprezentați.
 2. În cadrul procesului de reclamatie, datele și informațiile pe care ni le transmiteți, temeiul prelucrării constituindu-l interesul legitim pe care îl avem de a vă răspunde. Refuzul de a furniza datele personale necesare, precum nume, prenume, date de contact, informațiile relevante pentru identificarea adecvată a problemei și soluționarea acesteia sau exercitarea dreptului de opoziție sau a dreptului la ștergerea datelor în cadrul acestui conduce la imposibilitatea de a răspunde petiției dumneavoastră.
 3. Pentru a vă transmite comunicări de marketing, temeiul este reprezentat de interesul nostru legitim și/sau consimțământul dumneavoastră, pe care îl puteți retrage oricând prin funcția de dezabonare de la mesajele de marketing primite.

S.C. EXPERT CONT SERV își rezervă dreptul de a modifica și actualiza Informarea privind confidențialitatea datelor cu modificările legislative sau schimbările intervenite în sfera tehnologiei informației.

Daca aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la office@contabilexpert.ro

EXPERT CONT SERV, firma de contabilitate, expertiza contabila, consultanta fiscala din Bucuresti, satisface orice cerinta in domeniul contabilitatii, prin echipa sa de experti contabili, consultanti fiscali si specialisti in resurse umane.

Contact

 • Adresa: Str. Tintasului nr.14, Sector 1, Bucuresti.
 • office@contabilexpert.ro
 • 021.224.06.45
 • 0744 379 437